Tro kan være ens med- eller modspiller i forhold til identitetsudvikling og de livstemaer, som vi alle møder gennem livet.

Det kan være svært at forholde sig til tro i et moderne sekulært samfund. Men mange af os har alligevel noget, som vi tror på, og som rækker ud over den materielle virkelighed.  

"Tro er fast tillid til det, der håbes på"

Del siden