Eksistentielle samtaler

I den eksistentielle samtale taler vi om livets mening, tro, relationer, kærlighed, ensomhed og andre væstentlige livs- og identitestemaer.

Vi taler om de modsætninger og dilemmaer, som vi møder gennem livet og måske særligt, når vi står over for nye livsopgaver og livsfaser.

Vi kan tale om bekymringer for at blive udsat for tab både i forhold til en selv og ens nærmeste.

Vi kan tale om sorgen ved at have svære relationer til børn, børnebørn eller andre, som man ønsker at være nær. 

Del siden